EU-regels voor online winkelrechten

by | Apr 5, 2019 | Prijsstrategie

Onlangs keurde het Europees Parlement nieuwe EU-regels goed die de positie van consumenten versterken bij het online kopen van ‘digitale’ producten. En ja, dit heeft ook gevolgen voor jou.

Het doel van deze regels is het promoten van de ‘Strategie voor de digitale eengemaakte markt’. Binnen de EU is er al een interne markt met de vier belangrijkste vrijheden. Dit idee van de interne markt is nog niet volledig geïmplementeerd voor de digitale markt. Deze regels zijn bedoeld om voor elke Europeaan in elk land van de Europese Unie dezelfde rechten te creëren.

Deze regels zijn in feite bedoeld om een ​​Europese norm voor consumentenbescherming vast te stellen. Veel landen hebben al een betere standaard dan deze nieuwe regels bieden. Daar komen we later op terug. De situatie kan voor sommige bedrijven en consumenten veranderen.

Een fictief voorbeeld van de oude situatie en de nieuwe situatie:

Oude situatie: een consument in Hongarije koopt een online softwarepakket, maar sommige functies zijn defect. Het Hongaarse bedrijf vergoedt echter niet, omdat de Hongaarse consumentenwet bedrijven niet verplicht om te vergoeden in geval van defecten (nogmaals, dit is fictief).
Logica: de software was functioneel, er waren slechts enkele beperkingen. Maar de consument kan de software nog wel gebruiken, dus hij moet betalen.

Als een consument hetzelfde probleem heeft in Duitsland, moet het Duitse bedrijf de betaling terugbetalen, omdat de Duitse wet bedrijven verplicht om te vergoeden in geval van defecten.
Logica: de software werkte niet zoals de consument had verwacht en daarom zou hij moeten worden vergoed.

Indien dezelfde situatie zich in België voordoet, heeft de consument echter geen recht op terugbetaling, maar krijgt hij in plaats daarvan een prijsverlaging voor de defecte functies in de software.
Logica: de consument kon de software gebruiken, maar deze was beperkt, dus hij moest alleen betalen wat hij kon gebruiken.

Dus in feite zijn de consumentenrechten in alle drie de landen verschillend. Stel je de complexiteit eens voor wanneer een Duitser online defecte Hongaarse software koopt.

Nieuwe situatie: een Europese consument koopt Europese software met defecten. De Europese consument heeft recht op terugbetaling. (Dit is een stuk minder complex)

Dus wat zijn de nieuwe regels?

New EU Rules

Apps and Slimme Producten.

De nieuwe regels zijn gescheiden in twee sets regels. Er is een reeks EU-regels voor ‘defecte digitale inhoud’ en een reeks EU-regels voor ‘defecte goederen’.

Ik denk dat het vrij duidelijk is wat wordt bedoeld met digitale inhoud. Dit zijn games, apps, muziek, video’s, online software, enz. Als je bijvoorbeeld een online CRM-software gebruikt, Of je nou Fortnite speelt of een E-commerce platform zoals Lightspeed of Magento gebruikt, zijn je rechten verbeterd.

Slimme producten vallen, in tegenstelling tot digitale inhoud, onder de nieuwe EU-regels voor defecte goederen. Slimme producten zijn afhankelijk van de software die erin zit. Als de software defect is, betekent dit dat het product defect is en dus een defect product.

Regels tegen defecte digitale inhoud.

Ja, je leest het goed. Als u een e-commerce platform gebruikt om uw webshop te runnen, heeft u technisch gezien een online software gekocht. Hoewel u technisch gezien geen consument bent, kunnen uw rechten ook worden versterkt.

Als je software verkoopt, sta je aan de andere kant van deze EU-regels (samen met ons, dus welkom aan deze kant). Mogelijk moet u volgens uw nationale wetgeving eerder dan u moest terugbetalen.

Voor nu is hier een eenvoudige regel om te weten dat deze nieuwe regels op u van toepassing zijn: elke keer dat u online een algemene voorwaarden accepteert, zijn deze nieuwe regels op u als consument van toepassing. Elke keer dat iemand uw algemene voorwaarden online accepteert, gelden deze nieuwe regels voor u als aanbieder. (Merk op dat dit ook gebeurt telkens wanneer iemand iets op uw website koopt)

Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe EU-regels? In het geval van defecte digitale inhoud:

  1. Als u het defect niet binnen een ‘redelijke termijn’ kunt verhelpen, heeft de consument het recht om ofwel een prijsverlaging of een volledige terugbetaling te vragen. De klant heeft 14 dagen om erom te vragen, maar het is nog niet duidelijk wanneer de ‘redelijke tijd’ is afgelopen. Dit verschilt waarschijnlijk per type digitale inhoud of defect;
  2. Als het defect binnen een jaar na levering opduikt, wordt aangenomen dat het gebrek op het moment van levering bestond. De consument hoeft niet te bewijzen dat het gebrek op dat moment bestond. De bewijslast ligt bij de leverancier, hij moet bewijzen dat het gebrek op dat moment niet bestond;
  3. Bij eenmalige leveringen bedraagt ​​de garantieperiode minimaal twee jaar. Bij continue levering is de garantieperiode zo lang als het contract is;
  4. Bij online software met een abonnement per tijdseenheid mag de leverancier de inhoud wijzigen, maar alleen als de overeenkomst dit toestaat en de consument hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld. Het is ook toegestaan ​​de consument binnen dertig dagen te ontbinden.

Regels over defecte goederen.

De regels voor defecte goederen lijken veel op de regels tegen defecte inhoud. De veranderingen zijn echter iets minder ingrijpend. De meeste landen hebben al een redelijk goede consumentenbescherming.

De ‘nieuwe’ regels zijn:

  1. Consumenten hebben een vrije keuze in verhaal. Ze kiezen ervoor om het product te laten repareren of om een ​​vervanging te ontvangen. Als de reparatie of vervanging niet naar tevredenheid is, heeft de consument recht op een prijsverlaging of een terugbetaling. Deze regels zijn eigenlijk minder beschermend dan de Nederlandse wet (waar we gevestigd zijn). Volg deze nieuwe EU-regels dus niet alleen, want uw nationale wetgeving kan strenger zijn. Telkens wanneer een nationale wet meer bescherming biedt dan een Europese wet, heeft de nationale beschermingsnorm voorrang;
  2. Als het defect binnen een jaar na levering optreedt, wordt aangenomen dat het defect bestond op het moment van levering of aankoop. De consument hoeft niet te bewijzen dat het defect op dat moment bestond. De bewijslast ligt bij de leverancier, hij moet bewijzen dat het gebrek op dat moment niet bestond.

Conclusie.

Hoewel deze nieuwe regels een groot probleem lijken, zijn ze echt niet zo belangrijk. De meeste lidstaten van de Europese Unie hebben al een veel beter beschermingsniveau. Telkens wanneer een nationale wet de consument beter beschermt, heeft die wet voorrang op de Europese norm. Dit betekent dat er nog steeds verschillen zijn tussen nationale normen.

Voor die landen die deze beschermingsnorm niet hadden, veranderen deze nieuwe regels echter het speelveld. Als u zich in die lidstaten bevindt, zijn uw rechten zojuist verbeterd, gefeliciteerd.

WAARSCHUWING: ik wil je wel waarschuwen. Vertrouw deze nieuwe regels niet blindelings. Zoals ik al zei, als een nationale norm de consument beter beschermt, heeft die nationale norm voorrang. U moet op de hoogte zijn van de regels die in uw land van toepassing zijn.

Get started with Pricesearch today

No creditcard required