Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Pricesearch (hierna te noemen ‘Pricesearch’, ‘wij’,  ‘ons’ of ‘onze’), een onderneming met adres Spangesekade 161, 3026 GW te Rotterdam. Pricesearch is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74317180. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.pricesearch.io (de ‘Website’). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale wetgeving die daaraan nadere invulling geeft.

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die toegang hebben tot de Website (‘Gebruikers’). Door het gebruiken van onze Website ga je akkoord met deze privacyverklaring. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig risico of enige schade die je lijdt als gevolg van het gebruik van onze website.

Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens die je via een formulier of e-mail aan ons verstrekt: naam, telefoonnummer, e-mailadres en adres.

Gegevens die je verstrekt via communicatie tussen Pricesearch en jou (wij mogen je dienstgerelateerde e-mails sturen).

Daarnaast stem je, door gebruik te maken van onze website, ermee in dat wij de volgende gegevens verzamelen.

Logfile-informatie
Wij verzamelen informatie die je browser stuurt wanneer je onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals je IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Website die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, je locatiegegevens indien je deze deelt, de tijd die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Wij verzamelen standaard niet je IP-adres. Wij kunnen je IP-adres daarom ook niet zien, ook als je die optie wel aan hebt staan. Je kunt dit gemakkelijk wijzigen in je browserinstellingen. Wij kunnen je dan ook niet als persoon identificeren. Wij zullen de niet-identificeerbare gegevens niet vergelijken met andere, ons beschikbare, gegevens om je identiteit vast te stellen.

Analytische diensten
Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om het verkeer en de trends op de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door jouw computer of andere apparaten naar onze Website. Dit gaat over de webpagina’s die je bezoekt, add-ons die wij gebruiken en de functionaliteiten van onze website waarvan je gebruikmaakt. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op je harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over je loggegevens en loggedrag. Wij kunnen je op geen enkele wijze identificeren. Je kunt deze cookies gemakkelijk van je computer verwijderen door deze uit de systeemmap ‘Cookies’ te verwijderen. Ook kun je in je browserinstellingen aangeven dat je niet automatisch cookies wilt toestaan. Google Analytics installeert een permanent cookie op je webbrowser, maar kan je niet identificeren. Het cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Googles bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de ‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google Privacy Policy’. Je kunt voorkomen dat Google Analytics je herkent door de cookies uit te schakelen.

Pricesearch gebruikt remarketingdiensten om te adverteren op websites van derden nadat je onze Website hebt bezocht. Wij, en derde partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van je voorgaande bezoeken, te optimaliseren.

Als je voor de eerste keer onze website bezoekt, zullen wij je vragen cookies toe te staan. Je kunt dit weigeren. Als je dit weigert, kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteit van de website.

Google: Google AdWords remarketingservice wordt geleverd door Google Inc. Je kunt je afmelden voor Your Google Analytics for Display Advertising door de Google Ads Settings-pagina te bezoeken http://www.google.com/settings/ads. Google adviseert ook om de Google Analytics Opt-out Browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) te installeren voor je webbrowser. Deze add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kun je de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Andere diensten (zie onderstaand) waarvan wij gebruikmaken, verzamelen gegevens omtrent het gedrag van bezoekers van onze website. Deze informatie is niet aan een persoon te koppelen en geeft ons uitsluitend inzicht in de kwaliteit van onze website en onze diensten. Deze informatie gebruiken wij om onze website en services te optimaliseren.

Google Analytics: analyseert je bezoek aan onze website en verstrekt daarover statistische gegevens die op geen enkele wijze identificeerbaar zijn.

Hotjar: analyseert je bezoek aan onze website en verstrekt daarover statistische gegevens die op geen enkele wijze identificeerbaar zijn.

Facebook Business Account: bij een bezoek aan onze website koppelen we een pixel aan je profiel. Deze pixel kan gegevens verzamelen overeenkomstig het privacy-, cookie- en gebruikersbeleid van Facebook. Deze gegevens worden door Facebook verzameld en zijn voor ons niet inzichtelijk, maar wel bruikbaar voor bijvoorbeeld het aanbieden van advertenties. Voor meer informatie kun je via je Facebookprofiel onder Instellingen de beleidsverklaringen van Facebook raadplegen.

MailChimp: op het moment dat je je naam en e-mailadres achterlaat op de website en je aanmeldt voor de nieuwsbrief van Pricesearch, worden deze gegevens ook gedeeld met MailChimp om de nieuwsbrief aan jou te versturen.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?
Wij mogen deze gegevens verzamelen in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 sub f, overweging 47, laatste zin van de AVG. Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens behoeven wij geen toestemming te vragen in overeenstemming met de hiervoor genoemde AVG-bepalingen, onverminderd de eisen en overige regels die van toepassing zijn.

In geval je met ons een overeenkomst hebt, mogen we ook gegevens verzamelen op grond van artikel 6 lid 1 sub b van de AVG. Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens behoeven wij geen toestemming te vragen in overeenstemming met de hiervoor genoemde AVG-bepalingen, onverminderd de eisen en overige regels die van toepassing zijn.

Hoe gebruiken wij deze informatie?
Alle informatie die wij verzamelen, gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

  • het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website en services;
  • de statistieken in kaart te brengen, zoals het totale aantal bezoekers en verkeer op de website;
  • technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
  • nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen.

Communicatie Wij mogen jouw informatie gebruiken om je te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor jou interessant kunnen zijn. Je kunt je afmelden voor deze communicatie door op Afmelden te klikken.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij zullen jouw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden. Wel kunnen wij niet-identificeerbare gegevens, met het oog op ons gerechtvaardigd belang, delen met derden voor zover dit niet in strijd is met de AVG, om gebruik te kunnen maken van de services van deze derden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze derden en ons om verantwoord met deze gegevens om te gaan. Ook kunnen wij (persoons)gegevens die ons beschikbaar zijn delen omwille van een door een bevoegde overheidsinstantie gegeven bevel, of ingeval een ander wettelijk voorschrift.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die door derden zonder onze toestemming, door een inbreuk of wettelijke overtreding of misdrijf van ons worden gestolen/gekopieerd of anderzijds, onverminderd onze verantwoordelijkheid adequate maatregelen te nemen dit te voorkomen.

Gebruikersinhoud
Informatie of inhoud die je vrijwillig openbaar maakt via onze website, bijvoorbeeld gebruikersinhoud, zal toegankelijk worden voor het publiek. Zodra je informatie hebt gepubliceerd, kan dit gedeeld worden met anderen. Alle gebruikersinhoud die je openbaar maakt, is vindbaar voor anderen, met een mogelijke uitzondering van je profiel, afhankelijk van je privacyinstellingen. Zodra je gebruikersinhoud verwijdert nadat je het hebt geopenbaard, kunnen kopieën zichtbaar blijven via het cachegeheugen of het archief van de website. Als andere gebruikers of derden partijen kopieën hebben van je gebruikersinhoud, zal dit ook beschikbaar blijven.

Zeggenschapswijziging
Wanneer Pricesearch, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een van onze activa bij een andere organisatie terechtkomt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze privacyverklaring moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te verlenen tot ons beschikbare informatie en die te bewaren en/of te delen (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om jouw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, jou en anderen te beschermen. Informatie die wij over jou ontvangen kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of wettelijke verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid
Pricesearch heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Pricesearch kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen jou en Pricesearch. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Het gebruik van de website en de informatie die daar wordt uitgewisseld, verzameld en geanalyseerd, is versleuteld met een SSL-certificaat. Je herkent dit aan het slotje en de groene letters in de URL-balk.

Internationale overdraging
Verzamelde gegevens en statistieken kunnen door voornoemde derden worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Dit gaat over niet-identificeerbare gegevens.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de wet bewaart Pricesearch persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden, onverminderd onze verantwoordelijkheid voor en verplichtingen tot het voeren van een deugdelijke administratie en gegevensbeleid.

Recht tot inzage, wijziging, verzet en vergetelheid
Wanneer je inzage wilt tot je gegevens of als je je gegevens wilt wijzigingen of verwijderen indien deze bijvoorbeeld onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kun je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@pricesearch.io of een brief te sturen aan Pricesearch, Spangesekade 161, 3026 GW te Rotterdam.

Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website. Onze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Je gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid.

Privacy van kinderen
Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (‘Kinderen). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als je vermoedens hebt dat je kind zonder jouw toestemming persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, dan kun je contact met ons opnemen via info@pricesearch.io, of via een brief geadresseerd aan Pricesearch, Spangesekade 161, 3026 GW te Rotterdam.

Informatie uit het buitenland
Wetgeving in het buitenland kan afwijken van de Nederlandse wetgeving omtrent gegevens. De AVG, die in de gehele Europese Unie van toepassing is, is niet concreet over alle privacygerelateerde zaken. Wetgeving en jurisprudentie per land kan verschillen, bijvoorbeeld voor wat betreft wie minderjarige is. Op het gebruik van onze website en onze services is Nederlandse wetgeving van toepassing. Het toetsen van het verzamelen en verwerken van gegevens zal ook altijd plaatsvinden aan de hand van Nederlands recht.

Wijzigingen
Pricesearch kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. Wij adviseren je daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat ze zijn gepubliceerd op deze pagina. Tevens geldt dat deze privacyverklaring te allen tijde wordt ge-update teneinde te voldoen aan wetswijzigingen en andere vereisten en verplichtingen.

Toepasselijkheid
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van een juridische procedure is de rechtbank te Rotterdam, gevestigd aan het Wilhelminaplein 100-125, bevoegd kennis te nemen en de zaak te behandelen.

Contact
Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact opnemen met Pricesearch door een e-mail te sturen naar info@pricesearch.io.

Gratis proberen

Je bent één klik verwijderd van magie


Pricesearch laat de prijzen van al je concurrenten zien en geeft je de mogelijkheid om jouw prijzen daarop aan te passen. Volledig geautomatiseerd, geen gedoe. Probeer het nu gratis.

nu proberen